......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   4/2 0 1 6

Vojno delo, 4/2016. (Full Issue PDF)

Impresum

Contents

The Seizure of Kosovo and Metohija from Serbia Permanently Disrupts Geopolitical Stability of the Balkans, Radoslav Gaćinović

The State of Security of Today’s World after 70 Years of the United Nations, Branislav Đorđević, Zoran Jeftić and Dragan Đoković

A New Cold War or Continuation of the Old One, Željko Ivaniš, Ivica Lj. Đorđević and Zoran Jeftić

Organized Crime in Western Balkans – Case Serbia, Katarina Štrbac, Branislav Milosavljević and Veljko Blagojević

The Crime against Humanity Between the Statute of the Hague Tribunal (ICTY) and Serbian Criminal Law, Dragan Jovašević

Improving Modern Intelligence Analytical Capability, Željko Gajić

Proposal of Methodology for Improvement of Costing in the Serbian Defense Organization, Nikola Pekić

Influence of Income Level on Citizen Preparedness for Response to Natural Disasters, Vladimir M. Cvetković

Operations Research in the Function of Optimal Decision-Making, with the Case Analysis on Background of the First World War in 1914 by Austro-Hungarian Attack on Serbia, Spasoje Mučibabić