......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   3/2 0 1 6

Vojno delo, 3/2016. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Globalizacija između kraja i povratka istorije, Stanislav Stojanović

Arktička strategija Sjedinjenih Američkih Država – razvoj, izazovi i perspektive, Marko Filijović i Zoran Kilibarda

Suprotstavljanje terorizmu na moru u Kini, Miroslav M. Talijan, Vlada M. Mitić i Zeng Šuai

Političko-pravni okvir savremenih migracija u Jugoistočnoj Evropi, Veljko Blagojević i Branislav Milosavljević

Odbrambena saradnja Srbije i Turske kao pokazatelj sprovođenja Davutogluove „Strategijske dubine“, Đorđe M. Pavlović

BEZBEDNOST

Obaveštajne službe i nacionalna bezbednost, Predrag D. Ilić

Komparativna analiza strategijsko-doktrinarnih dokumenata u sferi bezbednosti i odbrane, Dejan R. Đorđević i Vladimir Katančević

Uticaj motivisanosti na spremnost građana Republike Srbije da reaguju na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom, Vladimir M. Cvetković

SISTEM ODBRANE

Multinacionalne operacije – iskustva koja imaju cenu, Rade Slavković, Jadranko Jukić i Zoran Nikolić

Specifičnosti obezbeđenja konvoja vozila u toku kretanja u zonama visokog rizika, Srđan Srdanović

Izučavanje neprijateljevog naoružanja i vojne opreme u asimetričnom ratu, Marko Pavlović

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Sprega troškova, menadžmenta i sposobnosti vojske, Nedžad Imamović

Unapređenje načina finansiranja Univerziteta odbrane sa stanovišta strategijskog upravljanja, Dragić B. Marić i Aleksandar S. Neševski

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Ekonomija znanja i intelektualna svojina u kontekstu društvenog razvoja Srbije – studija slučaja, Žaklina Jovanović, Zoran Kostić i Slobodan Nešković

Izvori finansiranja u sportskoj industriji, Igor Radošević, Bojana Ostojić i Ana Gavrilović

Metodologija analize i procene rizika korupcije u poslovanju kompanija, Slobodan Nešković i Aleksandar Petković

TERORIZAM

Energija u uslovima urbanog terorizma, Radoslav Gaćinović

Izazov definisanja savremenog terorizma, Marko Krstić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Jugoslavija i Inforbiro – uzroci i početak sukoba, Nikola Tošić Malešević

Pitanje nastanka i rada Kulturbunda i drugih nemačkih organizacija u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, Vladimir Barović

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Slobodana Selinića „Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945-1952.“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Gorana Budžaka “U vrtlogu ustavnosti – komparativna analiza savremenog ustavnog poretka Srbije i Pete Francuske Republike“, Dragana Stojanović

Prikaz knjige Jovana Čavoškog “Distant Countries, Closest Allies: Josip Broz Tito and Jawaharlal Nehru and the rise of global nonalignment”, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum