......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2/2 0 1 6

Vojno delo, 2/2016. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Grupa 20 kao multilateralni okvir globalnog upravljanja – slučaj strategije održivog razvoja, Marko Dašić i Đorđe Sjeničić

Resursi pijaće vode kao izvor izraelsko-arapskih konflikata, Gavrilo Ostojić, Dejana Jovanović Popović i Miroljub A. Milinčić

Izbeglička kriza i šengenski sistem, Iris Bjelica Vlajić

BEZBEDNOST

Odgovornost za međunarodne zločine, Dragan Jovašević

Seksualno nasilje u zatvorima, Zoran Pavlović i Zvezdan Radojković

Identifikovanje opasnosti, procena i praćenje rizika kao oblik ranog upozorenja, Vladimir T. Katančević i Samed Karović

Geoprostorna i vremenska distribucija šumskih požara kao prirodnih katastrofa, Vladimir M. Cvetković, Jasmina Gačić i Vladimir Jakovljević

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka i bezbednost, Dejan R. Đorđević

SISTEM ODBRANE

Uloga vojske u upravljanju krizama izazvanim terorističkim i pobunjeničkim dejstvima, Zoran Keković i Obrad Stevanović

Uticaj socijalnih aspekata prilagođavanja tokom školovanja na obrazovnu uspešnost kadeta Vojne akademije, Jovanka Šaranović, Budislav Suša i Anita Đorđević

Proces odnosa sa javnošću u sistemu odbrane, Miloš M. Stošić

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Racionalizacija javne uprave, Zoran N. Đorđević i Saša K. Trandafilović

Povećanje konkurentnosti, efikasnosti finansijskog upravljanja i kontrole uvođenjem IMS-a u ustanovama posebne namene, Rade Žugić i Radoica Milunović

Značaj interne revizije za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, Milica N. Radojković, Rade Žugić i Saša K.Trandafilović

Normativno-ekonomska analiza proizvodnje zdravstvenobezbednih konzumnih jaja u Vojnoj ustanovi „Morović“, Saša B. Jović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Značaj i primena elektronskog bankarstva u Srbiji, Marko Pavlović i Jovana Mutibarić

TERORIZAM

Deset osnovnih problema u borbi protiv terorizma i finansiranja terorizma, Nadežda Gudelj i Jovan R. Krstić

Moderno pobunjeništvo – Islamska država, Bojan Ž. Kuzmanović, Miroslav R. Terzić i Dejan R. Inđić

Hemijski terorizam, Srđan Z. Rutić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Srpska pravoslavna crkva u Prvom svetskom ratu (1914-1918) – odabrana dokumenta“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Jadar i okolina u Prvom svetskom ratu“, Ivka Veselinovića, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Poziva na saradnju

Zadnji impresum