......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   1/2 0 1 6

Vojno delo, 1/2016. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Bezbednosnopolitički aspekti prljavog novca, Ralph Wyss

Finansiranje civilnih i vojnih misija i operacija u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije, Dragan Gostović, Sava Savić i Srđan Blagojević

Obaveštajna služba kao faktor primene sile u međunarodnim odnosima, Marko Krstić

Slovenska melodrama i nova Evropa, Slavoljub S. Lekić

BEZBEDNOST

Savremeni koncept bezbednosti, Dragutin Sretović, Miroslav Talijan i Hatidža Beriša

SISTEM ODBRANE

Rat u središtu političkog – aktuelnost Šmitovog pogleda na rat, Srđan Starčević, Ilija Kajtez i Goran Vukadinović

Pojedini aspekti geotopografskog obezbeđenje u operacijama vojske, Dejan R. Đorđević, Saša T. Bakrač i Rade Slavković

Vojna organizacija i asertivno komuniciranje, Ksenija Đurić Atanasievski i Dragana Alargić

Funkcionisanje zaštite i spasavanja na teritoriji opštine-grada – unapređenje zakonske prakse, Branko Babić

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Karakteristike fiskalnog sistema Republike Francuske, Snežana Lj. Krstić, Nemanja V. Smajović i Stefan V. Kocić

Osobenosti poreskog sistema Republike Kipar, Mihailo B. Ćurčić, Milisav M. Terzić i Zlatko M. Matijaš

Implikacije primene postupka revalorizacije po finansijski i prinosni položaj izveštajnih entiteta, Vladica M. Đinović, Marko G. Stanojević i Dušanka S. Paspalj

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Regionalna država u delu Miodraga Jovičića, Milica S. Župljanić, Čedomir S. Bojković i Marko D. Andrejić

Menadžment održivosti sporta u vojsci, Dubravko Marić i Bojana Marić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Istorija i geografija: susreti i prožimanja“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Izazovi Vatikana na Balkanu: Jačanje katoličke crkve u 2015. i dalje“, Katarina M. Štrbac

Prikaz knjige „Mučenici za slobodu otadžbine“, Vidoja Golubovića i Zorana Radovanovića, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Poziva na saradnju

Zadnji impresum