......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   6/2 0 1 5

Vojno delo, 6/2015. (ceo broj)

Impresum

Contents

The World's Globalization and Global Militarization, Todor Mirković

Impact of Climate Change on the Distribution of Extreme Temperatures as Natural Disasters, Vladimir M. Cvetković, Jasmina Gačić and Vladimir Jakovljević

Economic-Accounting Aspects of Solving the Problem of Carbon Emission, Ivan M. Milojević, Milan B. Mihajlović and Vladan D. Vladisavljević

Health Issues as Security Issues, Vanja Rokvić and Zoran Jeftić

Ways of Enhancement of Operational Planning Process in the Serbian Defence Organization, Nikola Pekić

Significance and Prospects of the Development of Air Defence System, Ivan Petrović, Milan Kankaraš and Krum Cvetković

Specific Aspects of Private Security in High-Risk Zone, Srđan Srdanović

The "International Community" and Territories with Altered Sovereignty, Višeslav Simić

Political Reflection and Formation of a New Institutional Environment, Saša Trandafilović and Nebojša Dragović

Theoretical Aspects of the Research to the Capacity of the Security System from the Symbolic Approaches, Zoran Milosavljević and Jovan Krstić

The Differences Between Human Resource Management in Domestic and International Environment, Saša Raletić Jotanović, Milijanka Ratković and Dejan Dašić

Radio and television in the Nazi media system, Vladimir Barović