......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   4/2 0 1 5

Vojno delo, 4/2015. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Nastajanje geopolitičkih žarišta u naftnim zonama, Dušan Proroković i Zoran Kilibarda

Politika sirovina kao bezbednosna politika, Henrique Schneider, Hans-Ulrich Bigler

Multipolarna struktura međunarodnih odnosa na početku 21. veka, Miloš Todorović i Saša G. Đorđević

Savremeno geopolitičko sučeljavanje Rusije i Zapada – da li je na pomolu (novi) raskol između Evrope i Rusije?, Srđan M. Perišić i Maja Kajtez

Međunarodne nevladine organizacije – fenomen savremenog doba, Ivan Gvozdenović i Ines Miladinović

Mirovne misije Ujedinjenih nacija i saradnja sa regionalnim akterima, Željko Jović

BEZBEDNOST

Tamna strana ličnosti i psihološka pomoć u krizi, Boris Kordić i Lepa Babić

Politički oblici ekstremizma, Nebojša Vuković i Zoran Milosavljević

SISTEM ODBRANE

Tehnologija i moć: specifičnosti vojne tehnologije, Ivana Damnjanović

Sistem odbrane u vanrednim situacijama, Dejan V. Kršljanin i Samed M. Karović

Izgradnja obrazovnog modula u sistemu odbrane u funkciji suprotstavljanja korupciji, Srđan Blagojević i Borislav Grozdić

Procena efektivnosti nastave fizičkog vaspitanja na osnovu težinskog indeksa u toku školovanja kadeta u Vojnoj akademiji, Lela D. Marić, Marjan D. Marinković i Mladen M. Ćorić

Evolucija inspekcijskog nadzora Vojske Srbije kroz prizmu istorijsko-komparativne metode, Goran Radovanović i Samed M. Karović

Teorijsko određenje vazduhoplovnih i protivvazduhoplovnih dejstava, Ivan Petrović, Krum Cvetković i Zoran Stojiljković

Model primene fuzzy logike u proceni rizika pri savlađivanju vodenih prepreka u odbrambenoj operaciji KoV, Darko I. Božanić, Rade V. Slavković, Samed M. Karović

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Prilagođavanje neizbežnom - podrška reformskim opredeljenjima, Saša Trandafilović, Nebojša Dragović i Zoran Đorđević

Empirijska analiza fenomena korupcije u Srbiji i korupcija u privredi, Zoran Pavlović, Stanimir Đukić i Dragan Đorđević

Uticaj privatnog zdravstvenog osiguranja na socioekonomski razvoj Srbije, Marko D. Andrejić, Nedeljko S. Prdić i Dejan M. Obućinski

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Savremeni koncept upravljanja performanasama javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, Miroslav Čavlin, Svetlana Ignjatijević i Gordana Čavlin

Razvoj liderske karijere, Ranko Lojić, Vladimir Ristić i Samed M. Karović

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Operacije Narodnooslobodilačke partizanske i Dobrovoljačke vojske Jugoslavije i delovanje Komunističke partije Jugoslavije u 1942. godini, Nikola Tošić Malešević

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Čovek i tajna, Ilije Kajteza, Srđan Starčević

Prikaz knjige „Sukcesija država i članstvo u međunarodnim organizacijama“ od Konrada Bilera, Mladen R. Tišma

Summaries

Poziva na saradnju

Zadnji impresum