......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   3/2 0 1 5

Vojno delo, 3/2015. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Upotreba privatnih vojnih kompanija u međunarodnim sukobima – etičke kontroverze, Srđan T. Korać

Konflikt u Republici Mali, Marko Pavlović

5. Prihvat, organizovanje i kretanje pešadijske čete u UNIFIL, Dragiša D. Zinaja

SISTEM ODBRANE

Čuvari stereotipa o ženi kao ograničavajućem faktoru grupne efikasnosti, Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović i Vanja Rokvić

Vojne sportske manifestacije na Balkanu, Dragan Todorov i Dragan Gostović

VISOKE STUDIJE BEZBEDNOSTI I ODBRANE

Uvod u završni rad „Bitni aspekti zajedničke bezbednosne i odbrambene politike kao deo pregovaračkog procesa o priključenju Evropskoj uniji“, Tanja Miščević

Opšti aspekt priključenja država Evropskoj uniji,Vladimir Ateljević, Božidar Forca i Goran Župac

Organizacioni i finansijski aspekti sprovođenja mehanizma ATINA u Ministarstvu odbrane, Zoran Đorđević i Branko Krga

Evropska strategija bezbednosti i sajber pretnje – značaj za Srbiju, Slobodan Nedeljković i Božidar Forca

Osnovni elementi zakona o međunarodnim restriktivnim merama, Damir Kovačević i Branko Krga

Značaj normiranja industrijske bezbednosti u Republici Srbiji u postupku usklađivanja sa odlukom Saveta 2013/488/EU, Katarina Terzić i Goran Župac

Zaštita kritične infrastrukture i osnovni elementi usklađivanja sa Direktivom Saveta Evrope 2008/114/ES, Mirko Škero i Vladimir Ateljević

Usklađivanje regulative Republike Srbije sa zajedničkom pozicijom 2008/944/CFSP kojom se definišu zajednička pravila kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme, Sreten Egerić i Vladimir Ateljević

Preduslovi i neophodne mere za efikasno i efektivno učešće Vojske Srbije u misijama i operacijama Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, Saša Stefanović i Božidar Forca

Usklađivanje zakonske regulative Republike Srbije sa strategijom EU za borbu protiv nedozvoljenog sakupljanja i prometa lakog i streljačkog naoružanja i municije – stepen usklađenosti i neophodne mere, Dragan Kotarlić i Slobodan Joksimović

Ključni elementi regulisanja javnih nabavki u oblasti odbrane u skladu sa Direktivom 2009/81/EZ, Srđan Petrović i Božidar Forca

Političke, normativne i organizacione pretpostavke nezavisnog rada glavnog inspektora, Pero Petrovski i Slobodan Joksimović

Studija slučaja – učešće Bosne i Hercegovine u Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU – mogućnosti regionalne saradnje, Nenad Garić i Goran Župac

Studija slučaja – sudjelovanje Republike Hrvatske u Common Security and Defence Policy (CSDP) – mogućnosti regionalne suradnje, Marin Gregorović i Goran Župac

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Zašto rat, a ne međunarodni kongres 1914. godine? , Veljko Blagojević i Stanislav Stojanović

BIBLIOGRAFSKA ISTRAŽIVANjA

Prilozi domaćoj bibliografiji kosmonautike: kosmička tehnika, kosmičko pravo, vojni aspekti kosmosa, Mladen R. Tišma

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Aleksandra Životića „Forsiranje peska – Odred JNA na Sinaju“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz monografije „117. lovački avijaciјski puk, 352. izviđačka avijacijska eskadrila i 200. vazduhoplovna baza“, Mladen R. Tišma

Prikaz knjige Vilijama Engdala „Uništite Kinu – što Vašington čini da ograniči utjecaj Kine u svijetu“, Vesna Stanković Pejnović

Summaries

Zadnji impresum