......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2/2 0 1 5

Vojno delo, 2/2015. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Vojni kapaciteti Evropske Unije – teškoće i perspektive, Dejana M. Vukčević

Sajber odbrana – Kuda ide?, Gerald Vernez

Uloga transnacionalnih korporacija vodećih država sveta u borbi za energetske resurse, Saša G. Đorđević

BEZBEDNOST

Značaj neobnovljivih prirodnih resursa za nacionalnu bezbednost, Gavrilo D. Ostojić

Diplomatski azil – problemi i kontroverze, Milan D. Tesla

Savet za nacionalnu bezbednost, Ljubomir Dulović

Benčmarking u korporativnoj bezbednosti, Mihajlo Basara i Sanda Nastić

SISTEM ODBRANE

Međunarodno pravo i učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama Evropske unije, Tatjana Milić

Uloga vojske u suprotstavljanju terorističkim aktivnostima,Radoslav Gaćinović

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Analiza ekonomije ishrane u Vojsci Srbije primenom bendžmarking metoda, Saša B. Jović

Uspostavljanje održive stabilnosti javnih finansija Srbije – od smanjenja plata i penzija, do smanjenja utaje PDV, Dragana Petrović, Savo Radonjić i Dragosav Lacković

Penzijski sistem i savremena ekonomska kriza, Marko Pavlović, Jovica Marković i Dijana Marković

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Uticaj emocionalne inteligencije na razvoj liderstva, Ranko Lojić, Miljojko Bazić i Miroslav Talijan

Reprezentovanje žena u medijima, Vladimir M. Počuč

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Srpsko pitanje u savezničkoj politici prema Jugoslaviji 1944. godine, Mirjana Zorić

Osnivanje i rad Glavnog generalštaba srpske vojske 1876-1912. godine, Slobodan Đukić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Stubovi spoljne politike Srbije – EU, Rusija, SAD i Kina“, autora Dragan Petrović i Dragan Đukanović, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Orlovi sa Vrbasa: istorija vazduhoplovstva na teritoriji Republike Srpske“, autora Danka Borojevića i Dragog Ivića, Mladen R. Tišma

Prikaz knjige „Špijunsko ratovanje Kraljevine Srbije uoči velikog rata“, Jelena Dinić

Summaries

Poziva na saradnju

Zadnji impresum