......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   1/2 0 1 5

Vojno delo, 1/2015. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Novi vojni poredak, Todor Mirković

Istočno pitanje i ukrajinska kriza, Biljana Stojković

Geopolitika Republike Turske, Momčilo Sakan

Švajcarsko predsedavanje OEBS-om 2014. – „Bezbednosna zajednica u službi građana“ , Heidi Grau i Hans Georg Lüber

Pravni aspekti organizacije i funkcionisanja Evropske svemirske agencije, Mladen R. Tišma

VOJNOPOLITIČKI SAVEZI

Organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti između iluzije i anti-Nato, Miroslav Mladenović, Zoran Jeftić i Goran Mandić

BEZBEDNOST

Teorijski aspekti istraživanja kapaciteta sistema bezbednosti – „nikad više“, Zoran Milosavljević i Jovan Krstić

Krivično delo agresije u međunarodnom i krivičnom pravu Srbije,Dragan Jovašević

SISTEM ODBRANE

Diplomatija odbrane – teorijski pristup i praktična primena (Studija slučaja Republike Srbije u 2013. godini), Aleksandar Milenković

Uticaj verske službe na pripremu i izvođenje operacija Kopnene vojske, Stevica S. Karapandžin i Rade Slavković

Dimenzije porodičnog funkcionisanja i izbor vojne profesije, Dejan Vučinić

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Uticaj stanja privrede na ekonomsku i nacionalnu bezbednost, Miroslav Talijan, Vladimir Tatić i Ranko Lojić

Implementacija rizika kod evaluacije investicionih projekata, Tomislav D. Brzaković, Danijela M. Dinčić i Suzana M. Dinčić

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Evolucija organizacija – od hijerarhijske do mrežne organizacije, Nebojša Zakić, Radmila Grozdanić i Vladan Kovačević

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Strategijski kontekst Prvog svetskog rata, Stanislav Stojanović i Veljko Blagojević

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Vojna organizacija Srbije, Save Grujića, Goran D. Matić

Prikaz knjige Uspomene službenika Patrijaršije srpske, Novaka Turanjanina, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Arhiv Srpske pravoslavne crkve, ka počecima crkvene arhivistike, Radovana Pilipović, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Poziva na saradnju

Zadnji impresum