......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 4 - zima

Vojno delo, zima/2014. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

Ekonomska analiza cene koštanja operacija Vojske Srbije – Reč priređivača, Samed Karović

Ekonomska stvarnost i perspektive privrednog oporavka Srbije kao pretpostavke efikasne odbrane, Biljana Jovanović Gavrilović i Branko Tešanović

Predlog modela cene koštanja vojne operacije, Spasoje Mučibabić

Cena koštanja vojne operacije – kriterijumski pristup , Božidar Forca

Upravljanje rizikom vojnih projekata i poduhvata , Petar Jovanović, Filip Jovanović i Ivana Berić

PROJEKTOVANJE OPERACIJA

Organizovanje kao procesna funkcija projekta operacije, Rade Slavković i Mile Jelić

Kriterijumi i modeli projektovanja cene operacije, Vojislav Đorđević i Miloš Gajić

FINANSIJSKI MENADžMENT U FUNKCIJI PRORAČUNA CENE KOŠTANjA OPERACIJA

Cena rata kroz istoriju ratovanja, Zoran Knežević i Jadranko Jukić

Planiranje troškova operacije,Rade Žugić i Milanko Kovačević

Finansijski menadžment u procesu planiranja i upotrebe pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama, Goran Radovanović i Saša Stefanović

Optimizacija cene koštanja vojne operacije primenom metode višekriterijumske analize, Mališa Žižović i Ksenija Kelemenis

ČINIOCI CENE KOŠTANjA OPERACIJA

Optimizacija troškova artiljerijske raketne vatrene podrške primenom globalnog pozicionog sistema, Damir Projović, Aleksandar Petrović i Miroslav Jovanović

Osnovi procene troškova operacija vojske, Saša Milutinović

FINANSIJSKI ASPEKT PROJEKTOVANjA I IZVOĐENjA OPERACIJA

Uticaj savremenih vojnih doktrina i strategija na efikasnost i efektivnost vojnih operacija, Miroslav Talijan, Radovan Ilić i Goran Radovanović

Obaveštajno obezbeđenje u funkciji utvrđivanja cene koštanja operacije, Branimir Marković i Dano Mavrak

Uticaj informacione dimenzije i informacije na cenu koštanja operacija, Mića Miladinović i Branko Šipka

ČINIOCI CENE KOŠTANjA OPERACIJA

Adaptivna neuronska mreža za izbor varijante upotrebe kao preduslov proračuna cene koštanja napadne operacije Kopnene vojske, Darko Božanić, Samed Karović i Dragan Pamučar

Pregovaranje u vojnim operacijama i uticaj pregovaranja na cenu operacije, Ksenija Kelemenis, Zoran Obradović, Katarina Živković i Marija Radović

MODEL PRORAČUNA CENE KOŠTANjA OPERACIJA

Model programa za proračun cene koštanja operacija taktičkog nivoa, Predrag Mladenović, Samed Karović i Mitar Kovač

Model proračuna cene koštanja angažovanja tenkovskog bataljona u napadnoj operaciji, Jadranko Jukić i Zoran Knežević

Model utvrđivanja cene koštanja borbene operacije Vojske Srbije, Milan Mihajlović, Rade Slavković i Saša Stojanović

MODEL PRORAČUNA OPERATIVNE SPOSOBNOSTI SNAGA ANGAŽOVANIH U OPERACIJI

Operativne sposobnosti vojske kao kriterijum za proračun cene koštanja operacije, Božidar Forca

Model proračuna cene pripreme deklarisanih jedinica Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama,Hajradin Radončić

Model proračuna dugoročne finansijske održivosti izvođenja operacije kontrole i zaštite vazdušnog prostora, Ivan Petrović, Milan Kankaraš i Predrag Gordić

Model proračuna operativnih troškova operativnih sposobnosti u fazi izvođenja multinacionalnih operacija, Mitar Kovač, Dejan Stojković i Vlada Mitić

Summaries

Poziva na saradnju, narudžbenica

Zadnji impresum