......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 4 - proleće

Vojno delo, proleće/2014. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Geopolitika Japana, Momčilo Sakan

Upravljanje rizicima u moreuzu Malaka, Zoran Kilibarda i Adi Bramasto

Ekološke izbeglice: direktan ili indirektan put do konflikta, Gavrilo D. Ostojić

 

BEZBEDNOST

Bezbednosna kultura kao društveni resurs nacionalne bezbednosti , Svetlana S. Stanarević i Milenko M. Bodin

Problemi obaveštajnih službi u procesu prilagođavanja savremenim izazovima, rizicima i pretnjama, Aleksandar Krštenić i Martin Matijašević

Uloga privatnih oružanih snaga u tradicionalnim konceptima bezbednosti, Nikola Vračević i Vladimir Cvetković

U traganju za pravnim i institucionalnim konceptom nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Zoran S. Pavlović i Nenad Avramović

Velika Albanija – oblikovanje nove nestabilnosti na Balkanu, Miloje Zdravković

 

SISTEM ODBRANE

Apologija rata Žozefa de Mestra i politička savremenost, Srđan V. Starčević, Ilija Kajtez i Goran Vukadinović

Uslovljenost izgradnje operativnih sposobnosti od razvoja doktrine Vojske Srbije, Božidar Forca

Uloga i značaj javnog sektora u vršenju poslova odbrane, Samed M. Karović, Igor Z. Vukonjanski i Dragoljub J. Sekulović

Uticaj stranih leksema na vojnu leksiku srpskog jezika, Karina Avagjan

Funkcionisanje zaštite i spasavanja na teritoriji opštine-grada, Branko Babić

 

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Teorijski pristup zadovoljstvu poslom i motivaciji zaposlenih, Marko Pavlović i Dijana Marković

 

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Tajnim savezništvom do javnog Velikog rata, Milan Mijalkovski

Misija Hermana Nojbahera u Srbiji 1943. godine – nemačko traganje za vojnopolitičkim rešenjima na Balkanu, Mirjana Zorić

 

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Ugrožavanje kapaciteta bezbednosti države“ Radoslava Gaćinovića, Biljana Stojković

Prikaz knjige „Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan, tom II“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Kneginja Ljubica“ Radoša Ljušića, Milena Žikić


Summaries

Poziva na saradnju, narudžbenica

Zadnji impresum