......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 4 - jesen

Vojno delo, jesen/2014. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Uticaj međunarodnih bezbednosnih subjekata na bezbednost zemalja Zapadnog Balkana, Snežana S. Vasić

Evroazijske integracije i njihove refleksije na Republiku Srbiju, Mitar Kovač, Brankica Potkonjak-Lukić i Nenad Dimitrijević

Abschreckung, Jagd und Schutz unter Wasser – Über die strategische und taktisch-operative Bedeutung moderner U-Boote, Nikolaus Scholik

Vojna obaveza i pol – pravnopolitički aspekti ograničavanja vojne obaveze na muškarce, SibillaBondolfi

 

BEZBEDNOST

Uticaj svetske ekonomske krize na privredu Republike Srbije, Marko D. Andrejić, Vladimir M. Todorović i Ilija D. Kolarski

Protivteroristička bezbednosna procena, Zoran Dragišić, Kristina Radojević i Goran Samojlovski

Menadžment bezbednosti u humanitarnim organizacijama, Iztok Suša

Kriminalističko-obaveštajni rad – teorijski i praktični pristup savremenog rada policije, Oliver Andonov i Vesna Stanković Pejnović

Primena savremenih softverskih rešenja u procesu upravljanja hemijskim akcidentima izazvanih transportom opasnih materija, Slavoljub Ristić, Dejan Inđić i Radovan Karkalić

 

SISTEM ODBRANE

Rodno osetljiv jezik – iskustva iz Vojske Srbije, Jovanka Šaranović, Ivan Dimitrijević i Tatjana Višacki

Rebrendiranje Vojske Srbije, Dejan Dašić

Zakonodavni okvir za angažovanje Vojske Srbije u vanrednim situacijama, Ljubomir Dulović

Implikacije smeštaja u vojnim objektima i adaptiranim prostorima na životni standard pripadnika vojske, Obrad Čabarkapa i Saša Trandafilović

 

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Interna finansijska kontrola i finansijsko upravljanje u javnom sektoru i njihova uloga u sistemu odbrane, Radan O. Kostić, Rade Žugić i Milica Radojković

 

MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANjA

Bezbednost zdravlja – multidisciplinarni pristup proučavanju oralno-zdravstvenog kvaliteta života, Željka Popović, Ivanka Gajić, Kosovka Obradović-Đuričić i Dragoslav P. Milošević

 

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Bitka za Srbiju 1944. godine, Mirjana Zorić

 

PREDLOG ZA ČITANjE

Jedna otrovna riječ ubija više nego stotine pušaka, Besim Spahić

Prikaz knjige „Akcije komunističkih ilegalaca u Beogradu 1941 – 1942“ Radeta Ristanovića, Nikola Tošić Malešević

Prikaz monografije „Bezbednost kao preduslov razvoja“ Biljane Stojković, Blažo M. Radović

Summaries

Poziva na saradnju, narudžbenica

Zadnji impresum