......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 3 - zima

Vojno delo, zima/2013. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Content

MEĐUNARODNO OKRUŽENJE

Uloga OEBS-a u sistemu bezbednosti Republike Srbije – aktuelno stanje, Ivan Joksić i Marko Mojašević

Evropska energetska bezbednost i Ruska Federacija, Mitar Kovač i Milan Popović

Kineski „pohod“ na Balkan, Marko Filijović i Zoran Kilibarda

Neke analize i presjek savremenog spoljnopolitičkog angažmana Turske i Rusije u regionu Jugoistočne Evrope, Radenko Šćekić

Vojska jezuita – učenja, struktura i aktivnosti reda, Vladan P. Stanković

Komparativna analiza prestanka profesionalne vojne službe u zemljama Atlantsko-evroazijskog regiona, Nebojša Dragović, Saša Trandafilović i Dragan Radulović

BEZBEDNOST

Demografski trendovi i ljudska bezbednost u savremenom svetu, Slobodan Nešković

Slabe države i bliski koncepti kao komponenta bezbednosne i kontraterorističke strategije, Predrag Pavlićević

Nova dimenzija ugrožavanja kapaciteta bezbednosti države, Mile Rakić

Bezbednosno pregovaranje, Miroslav M. Mitrović i Željko Ivaniš

Uticaj diplomatije na prevenciju krize u vezi definisanja statusa Kosova i Metohije, Hatidža Beriša i Nebojša Milošević

SISTEM ODBRANE

Strategijski koncept odbrane Republike Srbije, Ranko Đ. Mačkić

Uvođenje finansijskog menadžmenta troškova u vojsci, Nedžad Imamović

Primena marketinga u Vojsci Srbije, Predrag Mladenović

Samoprocena usklađenosti uloga žena u vojnoj profesiji, Ines Miladinović

UPRAVLJANJE SISTEMIMA

Liderstvo i polovi, Ranko Lojić, Samed Karović i Ksenija Đurić Atanasievski

TERORIZAM

Neki problemi izučavanja terorizma, Sandra Vučić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

135 godina vojno-diplomatskog predstavljanja Republike Srbije u svetu, Aleksandar Milenković

PREDLOG ZA ČITANJE

Prikaz knjige „Nauka o međunarodnim odnosima“, autora Momčila Sakana, Zoran Kalinić

Prikaz knjige „Neoosmanizam – Povratak Turske na Balkan“, autora Darka Tanaskovića, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Poziva na saradnju, narudžbenica

Impresum