......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 3 - jesen
Vojno delo, jesen/2013. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Arapski svet na putu ka demokratiji, Zdravko Zeljković

Geopolitika Narodne Republike Kine, Momčilo Sakan

„Posthladnoratovske“ promene bezbednosnih i strateških koncepcija Ruske Federacije, Miroslav Mladenović, Zoran Kilibarda i Slađan Milosavljević

Rešavanje viška vojnog kadra – iskustva Ujedinjenog Kraljevstva, SAD i Francuske, Saša Trandafilović, Nebojša Dragović i Dragan Radulović

BEZBEDNOST

Global Communication: the Freedom of Speech and Security, Goran Vasilevski

Strategijsko upravljanje nacionalnim razvojem, Biljana Stojković

SISTEM ODBRANE

Indikatori performansi koji obezbeđuju kvalitet istraživačkog procesa u vojnim naukama, Zoran Krsmanović, Nenko Brkljač i Miroslav Talijan

Društveni mediji i sistem odbrane, Ksenija Đurić-Atanasievski i Zoran Bobar

Uticaj vojne tehnologije na istorijski razvoj i budućnost gradova u Evropi, Dragan Šiniković

Bezbednost ishrane – studija slučaja, Saša B. Jović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Rodna ravnopravnost u IT službama, Danijela D. Protić

MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANjA

Razvoj misli u kretanju do multidisciplinarnosti: prelomni trenutak za veštačku inteligenciju, Bojan M. Tomić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Bitke na Neretvi i Sutjesci 1943. godine – kontroverze i otvorena pitanja, Mirjana Zorić

Vojvoda Petar Bojović na raspeću politike i etike, Božidar Jovović

PREDLOG ZA ČITANjE

Montezumin poredak – kardioktomija kao kolateralni biznis u humanitarnom ratu, Boško I. Bojović

Prikaz knjige „Politika genocida“, autora Edvarda S. Hermanai Dejvida Pitersona, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Poziva na saradnju, narudžbenica

Zadnji impresum