......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 2 - zima

01. Impresum, prednji

02. Sadrzaj, Contents

03. Projektni menadzment i operacije vojske – rec priredjivaca; Samed Karovic

04. Primena projektnog menadzmenta u Vojsci Srbije; Petar Jovanovic i Filic Jovanovic

05. Upravljanje projektom – interakcija teorije i prakse; Tatjana Filipovic Radulaski, Jovo Jednak i Milos Gajic

06. Operacije Vojske Srbije – objekat projektnog menadzmenta; Vojislav Djordjevic

07. Projektni menadzment i modelovanje vojnih operacija; Miroslav Talijan, Mile Jelic i Rade Slavkovic

08. Projektni menadzment i logisticka podrska vojnih operacija; Novica Conic i Milan Mladenovic

09. Modelovanje upotrebe snaga u operacijama Vojske Srbije; Vangel Milkovski

10. Organizacija rada na komandnom mestu i funkcionisanje procesa donosenja odluka u operacijama; Vojislav Krstovic, Rade Slavkovic i Velimir Kevac

11. Plan i koncept vojnih operacija; Mico Suvajac i Mitar Kovac

12. Projektovanje vojnih operacija; Milorad Vidakovic i Mitar Kovac

13. Specificnosti i problemi upotrebe snaga artiljerijsko-raketne podrske u borbenim operacijama; Zoran Knezevic i Rade Slavkovic

14. Projektovanje vojnih operacija; Rade Slavkovic, Miroslav Talijan i Mile Jelic

15. Projektni menadzment i obavestajno obezbedjenje operacije, Mica Miladinovic, Pavle Varga i Rade Slavkovic

16. Dokumentalistika u operacijama; Samed Karovic, Mile Jelic i Milos Gajic

17. Summaries

18. Uputstvo autorima

19. Iimpresum, zadnji

Vojno delo zima-2012