......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 2 - proleće

01. Impresum, prednji

02. Sadrzaj, Content

03. Medjunarodno pravo i sajber ratovanje; Dragan D. Mladenovic, Mirjana S. Drakulic i Danko M. Jovanovic

04. Istine i zablude o odnosu Medjunarodnog monetarnog fonda prema nedovoljno razvijenim zemljama; Vesna Petrovic, Ana Anufrijev i Dragana Petrovic

05. Slucaj somalijskih pirata; Slobodan M. Radojevic

06. Sistem upravljanja u vanrednim situacijama u SAD; Dragan Mladjan, Vladimir Cvetkovic i Milos Velickovic

07. Uticaj demografskog razvoja stanovnistva na vojsku; Walser Hans-Peter

08. Od Bezbednosnopolitickog izvestaja, preko Vojnog izvestaja 2010, do Dopunskog izvestaja; Jacques Lortscher

09. Sporazumi o statusu snaga - novi oblik medjunarodne saradnje Srbije; Jelena N. Stojsic Debetic

10. Samit NATO-a u Cikagu - pravci daljeg razvoja Alijanse; Miroslav Glisic

11. Perspektive koncepta ljudske bezbednosti; Milan Lipovac i Luka Glusac

12. Ekonomska bezbednost drzave; Zoran Milosevic

13. Propaganda u ljudskom drustvu; Radoslav Gacinovic

14. Nastanak, razvoj i perspektiva Kosovskih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji; Goran Becic

15. Pojmovno odredjenje centra gravitacije; Dragomir Djuric i Sreten Egeric

16. Primena antropologije u vojne svrhe; Srdjan V. Starcevic

17. Planiranje ljudskih resursa zasnovano na sposobnostima; Milan S. Kankaras

18. Mesto jedinica ABH sluzbe u obezbedjenju od hemijskih udesa; Dejan R. Indjic

19. Humanitarne intervencije i njihov uticaj na obrazovanje i obuku oficirskog kadra; Aleksandar Milic i Darko Bozanovic

20. Model menadzmenta velikih sportskih vojnih dogadjaja; Branko Boskovic

21. Sistem menadzmenta bezbednosti hrane; Rados Mijatovic i Marijan Mircevski

22. Drzavna i interna revizija u procesu kontrole budzeta odbrane Republike Srbije; Svetislav Stankovic

23. Prikaz stanja dobrovoljnih penzionih fondova u Srbiji; Marko Pavlovic

24. Fenomen finansiranja terorizma putem pranja novca i uspostavljanje delotvornog sistema kontramera; Kosta Sandic

25. Prikaz knjige Jasusi Akasija `U dolini izmedju rata i mira - licnosti s kojima sam se suocio`; Todor Mirkovic

26. Summaries

27. Poziv na saradnju i narudzbenica

28. Ispravka, zadnji impresum

Vojno delo - prolece 2012