......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 0 - zima

01- Impresum, prednji

02- Sadrzaj

03. Bezbednost Evropske unije, Radoslav Gacinovic

04. Deset godina Evropske politike bezbednosti i odbrane i promene ustanovljene Lisabonskim sporazumom, Svetlana Djurdjevic-Lukic

05. Diplomatija sveobuhvatne bezbednosti i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Miroslav Glisic

06.Vojna strategija Administracije predsednika Obame, Todor Mirkovic

07. Nacionalna bezbednost kao jedan od osnovnih cinilaca geopolitickog pozicioniranja Ruske Federacije na pocetku 21. veka, Srdjan Perisic

08. Ustavnopravno regulisanje sistema odbrane u Saveznoj Republici Nemackoj, Mladen R. Tisma

09. Mit o 'zamrznutim konfliktima' - prevazilazenje iluzornih dilema, Filion Morar

10. Novi strategijski koncept NATO-a i ruska inicijativa za promenu arhitekture evropske bezbednosti, Zoran Jeftic, Miroslav Mladenovic i Goran Mandic

11. NATO i Partnerstvo za mir, Dalibor Kekic i Dane Subosic

12. Pretorijanski problem u savremenoj politikologiji, Srdjan StarcevicKomazec

13. Od nacela zakonitosti do nacela pravnosti u krivicnom pravu, Zoran S. Pavlovic

14. Bezbednosne integracije i opredeljenja Republike Srbije, Dejan Vuletic

15. Odbrambene mere u nasim i stranim propisima o odbrani, Zoran Vucinic

16. Unapredjenje finansijskog upravljanja i kontrole u sistemu odbrane, Milan M. Milunovic

17. Profesionalni vojni etos i vojna profesija, Borislav D. Grozdic

18. Medjunarodne krize, Milanko Zoric

19. Saznanja o napoleonovom projektnom menadzmentu Dzerija Manasa od znacaja za bezbednosni menadzment, Zoran M. Krsmanovic, Miroslav M. Talijan i Nenko S. Brkljac

20. Uticaj medijskog izvestavanja o terorizmu na javnost i donosioce politickih odluka, Ksenija Djuric-Atanasievski

21. Geneza islamistickog ekstremizma, Milovan Subotic

22. Fenomen strajka gladju kao autodestruktivno protestno ponasanje u politici, Nenad Benovic

23. Knjiga Dragana Simeunovica 'Nacija i globalizacija', Ivana Damnjanovic

Impresum, zadnji

Poziv na saradnju i narudžbenica

Rezime, na engleskom jeziku

Rezime, na nemackim jeziku