......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 0 - proleće

01. Impresum, prednji

02. Sadržaj

03. Značaj i metodologija publikovanja radova u međunarodnim naučnim časopisima, Nebojša Nikolić

04. Etnokonfesionalna struktura i bezbednost Balkana - perspektive i novi izazovi, Todor Mirković

05. Geopolitiški položaj Zapadnog Balkana, Miloljub Sretenović

06. Realistička alijansa protiv liberalne alijanse - Mogući pristupi opstanku, budućnosti i globalizaciji NATO, Stojanović, Štrbac

07. Bezbednosne integracije u postsovjetskom prostoru - OUKB, Zoran Kilibarda

08. Geopolitički i geostrategijski značaj Raške oblasti, Ljubomir Gigović

09. Dugoročno planiranje razvoja sistema odbrane, Dejan Stojković

10. Primena metoda višekriterijumskog odlučivanja u nabavnoj funkciji sistema odbrane korišćenjem softvera Expert Choice, Milisav Terzić

11. Javne nabavke za potrebe odbrane - iskustva nekih zemalja, Tešanović, Petrović

12. Aspekti menadžmenta primenjivi na upravljanje procesom služenja vojnog roka u civilnoj službi, Zoran Mačak

13. Civilna služba u Republici Srbiji, Branko Babić

14. Radna obaveza u sistemu odbrane Republike Srbije, Svetlana Šćekić

15. Materijalna obaveza u sistemu odbrane Republike Srbije, Jasmina Milosević

16. Uloga matematike u vojnom obrazovanju, Natalija Jelenković

17. Rizik - specifičan oblik ugrožavanja bezbednosti, Mijalkovski, Đorđević

18. Kritički ogled o utvrđivanju vremena nastanka terorizma i njegovim pretečama, Dragan Simeunović

19. Tehnike strateškog upravljanja komunikacijama koje koriste džihadski teroristi, Carsten Bockstette

20. Vahabizam radikalni islamistički pokret - Dragan Bojanić

21. Prikaz knjige `Francusko-jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskog rata 1952-1964`, Nebojša Gaćeša

22. Prikaz knjige `Krstaški ratovi u očima Arapa`, Vera Zvonarek Jovanović

23. Summaries

24. Zusammenfassungen

25. Резюме

26. Uputstvo autorima i narudžbenica

27. Impresum, zadnji

Vojno delo, proleće-2010