......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 0 - leto

01. Impresum, prednji

02. Sadržaj

03. Metodološki proces u pisanju naučnog rada, Gaćinović R.

04. Sama, a ipak zajedno - O vojnoj strategiji neutralne nacionalne države u novoj Evropi na primeru Austrije, Pleiner H., Stupka A.

05. Alone, But Yet Together - On the Military Strategy Of a Neutral Nation State In the New Europe Aa Shown By the Example Of Austria, Plajner H., Stupka A.

06. Promena švajcarske politike bezbednosti, Herzog N.

07. Teritorijalno razgraničenje na Arktiku, Filijović M.

08. Zašto je Poljska odabrala avion F-16, Seguin B.

09. Žene u Oružanim snagama Mađarske - iskustva i pouke, Spinosé-Kecskeméthy K.

10. Women In the Armed Forces Of Hungary - Experiences And Lessons Learned, Spinosé Kecskeméthy K.

11. Razvoj demokratske civilne kontrole vojske u periodu tranzicije nekih zemalja u okruženju, Ristić S., Karkalić R., Jakovljević V.

12. Bezbednosne integracije u postsovjetskom prostoru - GUAM, Štrbac K.

13. Modalni eksperiment u istraživanju potencijalnog sistema bezbednosti Republike Srbije, Gordić M.

14. Upravljanje rizikom na sistemskim osnovama, Karović S., Komazec N.

15. Novi vrednosni sistem Vojske Srbije - nasleđe ili projekcija, Jeremić Z., Ristić S.

16. Informaciono ratovanje u savremenoj vojnoj teoriji i praksi, Miljković M.

17. Finansijsko upravljanje u okviru finansijske funkcije sistema odbrane, Imamović N.

18. Odnosi s javnošću u mirovnim operacijama, Ranđelović S., Đurić-Atanasievski K.

19. Odnosi s javnošću, komunikacija u kriznim situacijama i Vojska Srbije, Perić N.

20. Organizaciono učenje, Lojić R.

21. Dobrovoljno ucešće u OS Kraljevine Srbije kao mogući model profesionalizacije OS Srbije, Barović V.

22. Gerilsko ratovanje u Jugoslaviji 1941-1943. godine - forma asimeričnih ratova, Zorić M.

23. Destrukcija kao sredstvo politike, Milić A.

24. Mogućnosti angažovanja prikrivenog islednika u otkrivanju krivičnih dela terorizma, Ninčić Z.

25. Prikaz naučnih monografija i njihovih promocija, Gaćeša N.

26. Uvod u političku teoriju, Arezina-Đerić V.

27. Summaries

28. Zusammenfassungen

29. Poziv na saradnju, narudžbenica

30. Impresum, zadnji

Vojno delo leto-2010, ceo