......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 0 9 - 4 (oktobar-decembar)

01. Impresum, prednji

02. Sadrzaj, srpski

03. Sadrzaj, engleski

04. Sadrzaj, nemacki

05. Sadrzaj, ruski

06. Evropska politika bezbednosti i odbrane u funkciji jacanja EU, Jozef Helcl

07. PRT u Avganistanu, Markus Gauster

08. PRT u Avganistanu, ceski model angazovanja, Marko Savkovic i Zoran Kucekovic

09. Reforma visokog vojnog skolstva u Republici Srbiji, Jan Marcek i Radun Jeremic

10. Problemi i perspektive vojne profesije, Srdjan Milenkovic, Sasa Veselinovic i Ankica Milojevic

11. Teorijske postavke civilno-vojnih odnosa, Vanja Rokvic

12. Pojam, elementi i cinioci oparacijskih-operativnih i funkcionalnih sposobnosti, Mitar Kovac

13. Terorizam - rat u kontinuitetu, Milan Petkovic

14.Prikaz knjige 'Terorizam' od Dragana Simeunovica, Marija Djoric

15. Rezime na engleskom jeziku

16. Rezime na nemackom jeziku

17. Rezime na ruskom jeziku

18. Poziv na saradnju, ispravka

19. Reklama, nova izdanja VIZ

20. Impresum, zadnji

Vojno delo, br. 4-2009