......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 0 9 - 2 (april-jun)

01. Impresum, prednji

02. Sadrzaj, srpski

03. Sadrzaj, engleski

04. Sadrzaj, francuski

05. Sadrzaj, nemacki

06. Sadrzaj, ruski

07. Proces demarkacije i obelezavanja srpsko-makednoske granicne linije, B. Pavlica

08. Odnos vojske i medija u oruzanim sukobima, S. Randjelovic, K. Djuric

09. Nacionalna bezbednost - od vestfalskog koncepta do posthladnoratvoskog, S. Mijalkovic

10. Geopoliticka polazista strategije nacionalne bezbednosti, Z. Kilibarda

11. O nacrtu Strategije nacionalne bezbednosti R. Srbije - kriticki prilog za raspravu, Z. Kekovic

12. Civilno-vojna saradnja - nova funkcija vojske, Z. Jeftic

13. Sistem finansiranja rashoda odbrane u Republici Srbiji, M. Miletic

14. Strategija vodjenja troskova u sistemu odbrane, M. Knezevic, S. Blagojevic

15. Planiranje i razvoj karijere, R. Lojic

16. Priprema drustva za odbranu, H. Berisa

17. Istrazivanje stavova regruta i vojnika o sluzenju vojnog roka u civilnoj sluzbi, B. Babic

18.Upravljanje zivotnom sredinom sanacijom postojecih smetlista, S. Cvetkovic

19. Drustveno-istorijski uslovi propadanja imperija - slucaj slavnog Rima, I. Kajtez

20. Rezime, engleski

21. Rezime, francuski

22. Rezime, nemacki

23. Rezime, ruski

24. Poziv na saradnju

25. Reklama Vojne knjige 2-2009

26. Zadnji impresum

Vojno delo br. 2-2009