......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 0 8 - 2 (april-jun)

Sadržaj na srpskom jeziku

01. Potkorica i impresum

02. Sadržaj na srpskom jeziku

03. Sadržaj na engleskom jeziku

04. Sadržaj na francuskom jeziku

05. Sadržaj na nemackom jeziku

06. Sadržaj na ruskom jeziku

07. Prevencija i razrešavanje društvenih konflikata

08. Energetska bezbednost kao faktor spoljne politike SAD

09. Rezultati mirovnih opreacija Organizacije UN

10. Strategija nacionalne bezbednosti Srbije - model

11. Programiranje funkcionisanja i razvoja sistema odbrane

12. Komplementarnost ljudske, nacionalne i kolektivne bezbednosti

13. Vojska Srbije kao brend

14. Radni okvir strategije i planiranje sile

15. Pohod Ujedinjenog kraljevstva protiv radikalizacije

16. Mrežnocentrično ratovanje u teoriji i praksi OS SAD

17. Formiranje i struktura OS Bosne i Hercegovine

18. Rezime na engleskom jeziku

19. Rezime na francuskom jeziku

20. Rezime na nemackom jeziku

21. Rezime na ruskom jeziku

22. Poziv na saradnju

24. Zadnji impresum

VD br 2-2009