......

Medija centar „ODBRANA"

Medija centar ,,ODBRANA" je ustanova u sastavu Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Srbije i nosilac je novinsko-informativne i izdavačke delatnosti u sistemu odbrane.

Medija centar „Odbrana" u svom sastavu ima Odeljenje za novinsko-informativnu delatnost (sa odsecima za novinsku delatnost, internet i fotografsku delatnost), Odsek za izdavačku delatnost, Odsek za grafičku delatnost, Odsek za jezičku redakciju, Odeljenje za zajedničke poslove i Odsek za finansijske i komercijalne poslove.


 Osnivač magazina ODBRANA je Uprava za odnose s javnošcu Ministarstva odbrane.
Izdavač je Medija centar ,,Odbrana".
Prvi broj je izašao 1. oktobra 2005. godine.
Odluku o izdavanju magazina „Odbrana", umesto lista „Vojska", doneo je ministar odbrane.
Magazin „Odbrana" nastavlja tradicije "Ratnika", prvog vojnog lista u Srbiji, pokrenutog 1879. godine.

 
 
   
"ODBRANA" PIŠE
 

 

Broj 125

 


DIREKTOR:
Slavoljub M Marković, potpukovnik
tel. 3201-809

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
mr Radenko Mutavdžić
tel. 3201-808

ZAMENIK GLAVNOG UREDNIKA
Vladimir Počuč, major
tel. 3201-547

ADRESA
11002 Beograd
Brace Jugovića 19

FAX 3241-363

MARKETING 3201-765

PRETPLATA 3201-995

e-mail: odbrana@mod.gov.rs
redakcija@odbrana.mod.gov.rs
www.odbrana.mod.gov.rs
Magazin izlazi svakog 1. i 15. u mesecu. 
 

Broj 125
01. decembar 2010.


   

02-03
REKLAME

04-05
SADRŽAJ I REČ UREDNIKA

06
DOGAĐAJI
Susret ministara odbrane Srbije i Brazila
SLEDI GODINA PRIBLIŽAVANjA
Sporazum u oblasti odbrane između dve zemlje omogućiće razvoj bilateralne saradnje, naročito u oblasti vojne ekonomije, nauke i tehnike, vojne medicine i obrazovanja.

07
Susret Šutanovca i Dežera
NASTAVAK EVROPSKIH INTEGRACIJA

08-09
SA LICA MESTA
Otklanjanje posledica zemljotresa u Kraljevu
ZASLUŽENO POVERENjE
Pripadnici Vojske Srbije preduzeli su mere na utvrđivanju nastale štete na svojim objektima i počeli sanaciju oštećenja. Utvrđeno je da šteta nije mala i procenjena je na 131,4 miliona dinara.

10-11
POVODI
Obeležen 12. novembar – dan Vojnobezbednosne agencije
BEZBEDNOST USLOV OPORAVKA
Predsednik Srbije Boris Tadić istakao je na svečanosti da od VBA očekuje da dobro obavlja svoj posao u budućnosti, jer je bezbednost građana i sigurnost sistema odbrane, koji treba da obezbedi sigurnost i čitavoj zemlji, prioritet nad prioritetima.

12-13
Svečanost povodom 16. novembra - dana Kopnene vojske i roda pešadije
STROJ PROFESIONALACA
Podatak da imamo četiri kandidata za jedno upražnjeno mesto profesionalnog vojnika govori o povratku ugleda i poverenja. Očekuje nas završetak profesionalizacije, a činjenica da su ovde prisutni samo profesionalni vojnici govori da ćemo taj proces završiti do kraja godine – istakao je ministar odbrane Dragan Šutanovac na
svečanosti u Nišu.

14
DOGAĐAJI
Novi veliki posao odbrambene industrije
VIŠE OD MILIJARDE OD IZVOZA

15
DOGAĐAJI

16
DOGAĐAJI

17
DOGAĐAJI
Predavanje Kai Eidea na Vojnoj akademiji
LEKCIJE IZ AVGANISTANA
Diplomata i političar iz Kraljevine Norveške Kai Eide održao je predavanje na temu „Konflikt u Avganistanu i njegovi uticaji na političke institucije – šta smo naučili?” polaznicima Škole nacionalne odbrane i profesorima Vojne akademije u Centru za simulacije i učenje na daljinu.

18-21
TEMA
Nacionalni akcioni plan za primenu rezolucije 1325 UN – Žene, mir i bezbednost
DA SE I ONE PITAJU
Usvajanjem Nacionalnog akcionog plana stvara se atmosfera za afirmaciju uloge žena u sektoru bezbednosti, kao i njihovog angažmana u mirovnim procesima, imajući u vidu da učešće žena u ratnim i postkonfliktnim uslovima doprinosi boljem sagledavanju pitanja mira.

22-23
AKTUELNO
Galupovo Balkan monitor istraživanje
VOJSKA UŽIVA NAJVEĆE POVERENjE GRAĐANA SRBIJE
Prema ovogodišnjim rezultatima, Vojska Srbije zamenila je crkvu na prvom mestu, koja je, kao državna institucija, uživala najviše poverenja u prethodne tri godine. Od 2008. poverenje u našu vojsku poraslo je sa 63 na 73 odsto u 2010. godini.

24-26
INTERVJU
Brigadni general Mirko Vranić, komandant 204. avijacijske baze
ZNAČAJ NAS MOTIVIŠE
Između svetle budućnosti kojoj se nada, izazovne sadašnjosti i opominjuće prošlosti, prvi čovek naše najveće vazduhoplovne jedinice govori o rezultatima koji 2010. godinu čine najuspešnijom od osnivanja Baze, nabavci višenamenskog  borbenog aviona, obuci pilota

27                   
DOGAĐAJI

28-29
ODBRANA
Obuka padobranskih timova iz Srbije i Italije
PROTIVPOBUNjENIČKA BORBA

30-33
JEDINICE
250. raketna brigada PVO
POD TERETOM ORDENA
Bojna gađanja ne smeju biti presedan, nego redovna, godišnja aktivnost. Novi raketni sistem PVO veoma je potreban Vojsci Srbije, ali do nabavke novog postojeći se modernizuju. Kolektivni duh i pravilan odnos prema dužnostima, uz obuku koja se temelji na iskustvima, recept su uspeha. To su neke od poruka iz razgovora sa ljudima koji vode jedinicu upisanu uistorijuprotivvazduholovne odbrane.

34-35
OBUKA
Vežba „Bačka 2010”
SPREMNI U MISIJE
Na poligonu kasarne „Bačka” u Bačkoj Topoli, pripadnici Prve brigade Vojske Srbije i Pete brigade oružanih snaga Mađarske demonstrirali su organizaciju rada na kontrolnom punktu prilikom učešća u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija.

36
Stacionarna barokomora u Vojsci Srbije
KAD DUBINE ZAPRETE 
Kod najtežih oblika dekompresione bolesti ronioca je neophodno što pre smestiti u barokomoru pod nadzor stručnog lica, jer drugi način za njegovo preživljavanje ne postoji. U našoj vojsci, na teritoriji Vojvodine, postoji samo jedna stacionarna barokomora koja se nalazi u Rečnoj flotili.

37-48              
Specijalni prilog
KODEKS ČASTI PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE

49
ŠKOLSTVO
Vesti iz Vojne akademije

50       
ZDRAVSTVO
Vesti iz VMA

51                   
DOGAĐAJI

52-53
POVODI
Uz dan Vojnotehničkog instituta
MAPA PUTA RAZVOJA
– Sada se u Institutu radi predlog mape puta tehnološkog razvoja u narednom petogodišnjem periodu. Tu mapu baziramo na srednjoročnim planovima naučnoistraživačke delatnosti u Ministarstvu odbrane, raspoloživim kapacitetima i projektima koje smatramo da ćemo imati ubudućnosti. Ona je za sada samo izraz sposobnosti naše ustanove da može raditi na predloženim projektima, a poslednju reč daće Vojska Srbije, kao krajnji korisnik – rekao je pukovnik doc. dr Zoran Rajić, direktor VTI-a.

54-55
Uz Dan Centralne logističke baze
USPEŠNA GODINA
Od 16. novembra do 16. novembra nižu se godine postojanja Centralne logističke baze – baštinika 608. pozadinske baze GŠ VJ. I svaka je izmerena milionima pređenih kilometara i desetinama hiljada tona prenetog tereta. U proteklom periodu Baza je uspešno potvrđivala mesto i ulogu u hijerarhijskom sistemu logističke podrške Vojske Srbije, kao centralni snabdevački organ, a podnela je i značajan teret obaveza
organizacijsko-mobilizacijskih promena jedinica Vojske od 2006. godine.         

56-57  
SARADNjA
Vojska Srbije na vežbi „Združeni napor 2010” u Nemačkoj
POTVRĐENA INTEROPERABILNOST SISTEMA
Na vežbi Combined endeavor, na kojoj srpska vojska ravnopravno učestvuje već drugu godinu,
pripadnici Brigade veze uključeni su u test timove i tehničko rukovodstvo sačinjeno od eksperata pojedinih tehničkih oblasti odgovornih za ostvarivanje ambiciozno zamišljenih ciljeva, čime je, na svoj način, priznat visok nivo operabilnosti telekomunikaciono-informacionog sistema i stručne osposobljenosti naših „vezista”. 

58-59              
JEDINICE
Mehanizovani bataljon Prve brigade
PEŠADIJA SA OKLOPOM
Tokom godišnjeg ciklusa, u četiri faze obuke, profesionalni vojnici na dužnosti nišandžije-operatora na borbenom vozilu pešadije M-80A u kabinetima i na trenažerima imaju tačno 2.005 opaljenja, nakon čega sledi i lansiranje bojne protivoklopne vođene rakete „maljutka”.

60-61
Kurs za vodiče pasa i dresuru
MIRIS  EKSPLOZIVA
Kvalitetna obuka vodiča pasa i pasa minotragačke službe predstavlja još jednu potvrdu da postoje dobri uslovi za formiranje Regionalnog centra u Nišu, u kome bi se obučavali vojni službeni psi za potrebe Vojske Srbije i partnerskih zemalja u regionu. Nema sumnje da bi uzgoj i obuka službenih pasa specijalne namene mogli da predstavljaju jedan od brendova i naše vojske i Niša, odnosno dobar i dugoročan izvozni posao.

62
DOGAĐAJI

63
Više od dužnosti...
LEKAR NA PUTU
Pripadnici Odeljenja za zdravstvenu zaštitu 29. logističkog bataljona Druge brigade pomogli su nedavno na Ibarskoj magistrali, na potezu između Ljiga i Gornjeg Milanovca, mladiću Urošu, koji se povredio dok je kosio travu.

64-65
SVET
Brazilske oružane snage
NOVA SVETSKA SILA
Brazil, peta najveća zemlja na svetu, mereno površinom i brojem stanovnika, sve više se uvažava kao globalna sila. Za takvu poziciju, za zaštitu nacionalnog suvereniteta, odbranu ogromnih priobalnih naftnih polja i resursima bogatog Amazona, Brazil mora da se osloni na nacionalne oružane snage i njihovu modernizaciju.

66
MERIDIJANI
Vesti iz stranih armija

67
Paralele
SKRAĆIVANjE FRONTA
Avganistan, sudeći porezultatima lisabonskog samita NATO-a, biće jedan od poteza na „skraćivanju fronta” previše  zahtevnih zadataka koje su na sebe članice Alijanse preuzele u burnim početnim godinama 21. veka. Posledice odluka administracije Buša mlađeg da se ulazi u oružane konflikte bez jasnog političkog plana za završetak primene sile, sada se lome na leđima Obamine administracije, koja mora da prihvati
povlačenje u nedostatku boljeg rešenja.

68-69
KULTURA
Vojni muzej okončao restauraciju naoružanja
SJAJ ORUŽJA POBEDE
Zbirka teškog naoružanja na otvorenom, izložena u beogradskoj tvrđavi, jedna je od najvećih izložbi te vrste u Evropi, specifična po izloženim predmetima i istorijskoj vrednosti eksponata. Sadrži i više rariteta, od kojih su najznačajniji poljska tanketa, jedini primerak na svetu, i jugoslovenski tenk T34B, kojeg nigde više nema.

70
Obeležen 14. novembar – dan VFC „Zastava film”
U FUNKCIJI INFORMISANjA
Kvalitet spotova za kampanju „Budi profesionalac” ne zaostaje za svetskim standardima. Može nekome da se ne dopada radnja video-klipova, što je stvar ukusa, ali niko ne može da ospori njihov holivudski izgled – ističe potpukovnik Zoran Krupež, direktor
Vojnofilmskog centra, koji je nedavno obeležio 62. godišnjicu postojanja.

71                   
- KONKURS ZA NOVINARSKU NAGRADU „IVAN MARKOVIĆ”
- IZBOR SPORTISTE VOJSKE SRBIJE

72-73              
ISTORIJA
Tragom jedne fotografije
PUEBLA U BEOGRADU
Petar Prvi Karađorđević preuzeo je kraljevsku vlast posle Majskog prevrata 1903. godine. Iako niko od evropskih dvorova nije osporavao njegovo pravo na srpski presto, način na koji je prevrat izvršen (svirepo ubistvo kraljevskog para) naišao je na opštu osudu. Ugled Srbije bio je u potpunosti srozan. 

74-76
FELjTON
Verski ekstremizam kosovskih separatista
NESKRIVENA PRETNjA BEZBEDNOSTI
Hapšenje Bajrama Aslanija u južnom delu Kosovske Mitrovice, koga su vlasti SAD optužile za podršku teroristima, pokrenulo je još jednom pitanje jačanja uticaja islamskog radikalizma na prostoru Kosova i Metohije, njegove povezanosti sa albanskim ekstremistima i opasnosti koja preti Republici Srbiji, regionu zapadnog Balkana i šire.

77                   
DUHOVNOST I VREMEPLOV

78-79
SPORT
Trodimenzionalno streličarstvo
SPORT SAVREMENOG ROBIN  HUDA
Za razliku od klasičnog metnog streličarstva u kome streličari odapinju strele u kružnu metu, u trodimenzionalnom streličarstvu sve je realnije, od takmičarskog ambijenta i načina na koji se ono izvodi do mete, a samo takmičenje, ponajviše sliči miroljubivom sportskom lovu u prirodi. Stoga je sve veći broj poklonika tog sporta, od kadeta do veterana.

80       
REPREZENTACIJA VOJSKE SRBIJE NA TURNIRU U VINKOVCIMA

81
OBAVEŠTENjE O STANOVIMA

82                   
ŠAH I UKRŠTENE REČI

83-84
REKLAMNE STRANE