......


Novinski centar „Odbrana"

Savremena specijalizovana ustanova u sklopu Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije. Novinski centar „Odbrana" obavlja poslove iz oblasti novinske, izdavačke, foto-produkcije. Njegova osnovna delatnost je informisanje vojne i druge javnosti o Vojsci Srbije i svim pitanjima odbrane zemlje i zaštite njene bezbednosti, polazeći od potrebe čitalaca, Vojske i odbrane zemlje. Novinski centar „Odbrana" nastavlja 120 godina dugu tradiciju vojne štampe i lista „Ratnik", pokrenutog u Srbiji 1879. godine

Novinski centar „Odbrana" u svom sastavu ima Redakciju lista „Odbrana", Redakciju posebnih izdanja, Pres i foto-centar, knjižaru i zajedničke službe.

 

Broj 88

      Magazin "ODBRANA" je
centralno informativno glasilo
Ministarstva odbrane Republike Srbije
I
zdavač: Novinski centar „Odbrana"
Glavni i odgovorni urednik:
Slavoljub M Marković, potpukovnik (tel. 3615-302)
Zamenik glavnog i odgovornog urednika:
Radenko Mutavdžić, (tel.3615-302, 3201-808)
Adresa redakcije: "Odbrana", 11002 Beograd,
Katanićeva 15, poštanski pregradak 06-1015,
Sekretar redakcije: Vera Denkovski,
tel/faks 3615-488
Pretplata: Tel. 3615-297. List izlazi svakog 1. i 15. u mesecu.
Žiro-račun: 840-49849-58, za NIC "Vojska"
 

Broj 88
15. maj 2009.

02-03
REKLAMNE STRANE

04-05
REČ UREDNIKA, SADRŽAJ

06
DOGAĐAJI
Obeležen 9. maj – Dan pobede
STVARANJE NOVE EVROPE
Ministar odbrane Dragan Šutanovac, u svojstvu izaslanika predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, položio je venac na spomenik Neznanom junaku na Avali. U delegaciji bili su i načelnik Generalštaba general-potpukovnik Miloje Miletić i komandant ViPVO Vojske Srbije general-potpukovnik Dragan Katanić.

07
Susret ministara odbrane Srbije i Bugarske
SNAŽNA PODRŠKA SRBIJI
Sa bugarskom vojskom imamo jako dobru saradnju i visok stepen razumevanja, istakao je ministar odbrane Dragan Šutanovac tokom susreta sa bugarskim kolegom Nikolajem Conevim.

08-09
Ministar odbrane Dragan Šutanovac u poseti Turskoj
MOGUĆNOSTI ZA JOŠ BOLJU SARADNJU
Tokom dvodnevne posete Ankari i razgovora sa najvišim turskim zvaničnicima, ministar Šutanovac izrazio je očekivanje da će saradnja dve zemlje u oblasti vojne industrije biti podignuta na viši nivo i da će odnosi dve vojske i dva ministarstva biti stub dobrih odnosa Srbije i Turske

09
Državni sekretar Spasojević u poseti Austriji i sedištu OEBS-a
INTENZIVIRANJE REGIONALNE SARADNJE

10-12
Brigadni general Danko Jovanović, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije
INTEGRACIJA RAZVOJA
Ako razmatramo filozofiju proizvodnje naoružanja i vojne opreme u Srbiji, treba znati da nema proizvodnje bez fundamentalnih istraživanja, bazne nauke, razvoja i integracije različitih privrednih grana. Ne postoji nijedno sredstvo koje se može svrstati samo u jednu privrednu oblast. Stoga je za kvalitet neophodna integracija različitih resursa, ponajpre onih kojima raspolaže sistem odbrane. Prepoznali smo mogućnosti
Vojnotehničkog instituta, njegovih laboratorija, od kojih pojedine postoje samo na nekoliko mesta u svetu.

13
Per aspera
PESMA MOGA SELA

14-15
POVODI
Obeležen Dan Garde Vojske Srbije
PRIMER VOJNIČKIH VRLINA
U Gardu dolaze najbolje starešine i vojnici i zato se od njenih pripadnika uvek očekuje vrhunska osposobljenost, odlučnost, smelost i čestitost, što jesu najvažnije vojničke vrline.


16-18
TEMA
Bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju
PRESKUP DANAK
Novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju ima veliku podršku u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, gde se saobraćajnoj kulturi i poštovanju propisa na putevima tradicionalno poklanja velika pažnja

19
DOGAĐAJI

20-21
JEDINICE
Baza „Karaula”
NA VISOVIMA KUKAVICE
U toku meseca, na bazama Treće brigade, u Kopnenoj zoni bezbednosti, obavi se 22.000 punjenja i pražnjenja ličnog naoružanja, a motorna vozila pređu više od 26.000 kilometara. I pored toga što vojničke zadatke izvode u otežanim uslovima, jedinica Vojske na tom prostoru nisu imali vanredne događaje.

22-23
OBUKA
Centar za obuku veze, informatike i elektronskih dejstava
VOJNICI ELEKTROMAGNETNOG SPEKTRA
Iako projektovana za 360 vojnika, kasarna u Gornjem Milanovcu ima oko 200 momaka više. Veliki odziv za služenje vojnog roka nije ugrozio tok obuke. Disciplina i organizacija vide se gotovo na svakom koraku.

24
DOGAĐAJI
STUDENTI VOJNE AKADEMIJE U POSETI ITALIJI
“OTVORENI DAN” U KRUŠEVCU, PANČEVU I VALJEVU

25-28
KULURA
VOJNI MUZEJ U “NOĆI MUZEJA”

29
Sa galerije
VIRUS S PREDUMIŠLJAJEM

30
DRUŠTVO
Pripreme za 25. letnju Univerzijadu
TIM ZA BRZO REAGOVANJE
U Gradskom centru za obaveštavanje i uzbunjivanje Beograd prikupljaju se i obrađuju sve dostupne informacije, proverava njihova pouzdanost, a zatim se prosleđuju nadležnim institucijama. Pošto su javna komunalna preduzeća važna za funkcionisanje grada, upravo u vreme održavanja Univerzijade saradnja Centra sa njima mora biti na izuzetnom nivou u slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti koje bi blokirale funkcionisanje vitalnih funkcija.

31
VESTI SA VMA

32
MERIDIJANI

33
Paralele
LOVAC PETE GENERACIJE

34-37
MARKETING
Poljska nacionalna holding kompanija za proizvodnju i promet oružja
GRUPA „BUMAR“
Grupa BUMAR najvažniji je proizvođač i dobavljač naoružanja za poljske oružane snage. Taj holding je voljom poljskih vlasti postepeno postao centar konsolidacije nacionalne odbrambene industrije. Pored značajne pozicije koju zauzima na domaćem tržištu, teži da uspostavi stratešku saradnju sa modernim firmama koje se bave naoružanjem na svetskom tržištu. Nova strategija Grupe BUMAR usmerena je na razvoj društava u njenom sastavu, usvajanje novih tehnologija, a samim tim i na povećanje učešća u izvozu robe koju proizvodi. Prvi put učestvuje na ovogodišnjem Sajmu odbrambene industrije „Partner 2009“.

38-40
FELJTON
Svet šifara (2)
RAT ZA INFORMACIJU
Iza kulisa Prvog svetskog rata odvijala se borba šifrera i dešifranata, borba s vremenom i sve komplikovanijim metodama i modelima zaštite poruka. Uspeh u toj borbi neretko je omogućavao i pobedu na onom drugom, vidljivijem frontu.

41
DUHOVNOST

42-43
SPORT
LETNJA SPORTSKA PRVENSTVA
VELIKI USPEH JEDRILIČARA VOJNE AKADEMIJE

44-46
KONKURSI
Rang lista za raspodelu stanova iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana Ministarstva odbrane.

47
INTERNI KONKURS - za prijem profesionalnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na vanredno školovanje za sticanje stručnog naziva specijaliste uže specijalizacije u Vojnomedicinskoj akademiji

48-49
INTERNI KONKURS - za prijem kadra MO i VS na redovne poslediplomske studije iz medicine u Vojnomedicinskoj akademiji

50
ŠAH, UKRŠTENE REČI

51
TURIZAM
Cenovnik za letnju sezonu u hotelu “Breza” u Vrnjačkoj Banji

52
REKLAMNA STRANA

1-32
SPECIJALNI PRILOG
Arsenal 29