Број 296   12.01.2018

Војни часописи
vd
vtg
ng
16.01.2018
Промоција књиге „Милошево насеобина удовица“
Књига аутора Милоша Мељанца „Милошево насеобина удовица“ после 75 година открива трагичну судбину међуратних српских – далматинцских колониста из мале насеобине на ... детаљније »
16.01.2018
Промовисана књига "Напред у отаџбину- пробој Солунског фронта"
У Свечаној сали Дома Војске Србије данас је одржана промоција књиге „Напред у отаџбину – пробој Солунског фронта“, аутора Жике Живуловића Серафима, коју су представили Медија ... детаљније »
12.01.2018
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
За­ко­ном о бу­џе­ту Ре­пу­бли­ке Ср­би­је за 2018. Ми­ни­стар­ству од­бра­не опре­де­ље­на су сред­ства у из­но­су од 70,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, што је за 11,6 ми­ли­јар­ди ви­ше у односу на прошлу годину. Из­нос од 70,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра пред­ста­вља збир сред­ста­ва из „др­жав­не ка­се” у из­но­су од 67,4 ми­ли­јар­ди ди­на­ра и при­хо­да Ми­ни­стар­ства од 3,1 ми­ли­јар­де ди­на­ра. Др­жав­ни се­кре­тар Бо­јан Јо­цић за „Од­бра­ну” ка­же да је бу­џет бо­ље ... детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu