Број 284   14.07.2017

Војни часописи
vd
vtg
ng
18.07.2017
Лето у Галерији Дома Војске Србије
За крај летње сезоне у Великој галерији Дома Војске Србије погледајте изложбу Покрајинског завода за заштиту споменика културе Војводине „Како очувати и користити културно ... детаљније »
14.07.2017
Отворена изложба "Светлост, сенке и одсјаји"
Изложба „Светлост, сенке и одсјаји“, уметника Бранка Маравића, отворена је данас у Малој галерији Дома Војске Србије. Поставка обухвата ретроспективу ... детаљније »
14.07.2017
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Magazin Odbrana Не­пу­не две не­де­ље од из­бо­ра на функ­ци­ју ми­ни­стра, Алек­сан­дар Ву­лин ја­сно де­фи­ни­ше при­о­ри­те­те свог ман­да­та – по­бољ­ша­ње ма­те­ри­јал­ног по­ло­жа­ја при­пад­ни­ка си­сте­ма од­бра­не и ре­а­фир­ма­ци­ја дру­штве­не уло­ге Вој­ске Ср­би­је. По­ли­ти­ка од­бра­не, ка­же но­ви ре­сор­ни ми­ни­стар, не­ће се ме­ња­ти, а ... детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu